• Ayan Qureshi  เด็กชายจากเมืองโคเวนทรี่ กำลังจะเป็นผู้เชียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดในโลก หลังจากที่เจ้าหนูน้อย วัยห้าขวบสามารถสอบผ่าน  Microsoft Certified Professional

ปัจจุบัน Ayan Qureshi อายุหกขวบ โดยพ่อของเข้าประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT Consultant) โดยพ่อของหนูน้อยรายนี้ติดตั้งระบบเครือข่ายไว้ที่ที่บ้าน 
โดยเจ้าหนูน้อยในสัมภาษณ์กับ BBC ว่าเขาพบว่าข้อสอบนั้นยากแต่เขาสนุกกับมันและหวังว่าจะสร้างความก้าวหน้าด้าน IT ให้กับประเทศอังกฤษในวันข้างหน้า 

  read more...