หลายคนที่พัฒนา website / web application ด้วย ASP.NET / C# อาจจะเจอปัญหาเหมือนผมในเรื่อง loging วันนี้ผมมี Component ที่ชื่อ log4net มาแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้กันนะครับ

ปัญหาที่เจอคืออะไร ?

ในการ debug ระหว่างพัฒนา มักจะใช้วีธี Response.Write ค่าต่างๆออกมาดู พอนำ Code ขึ้น Production ก็มักจะมีปัญหาต้องมานั่น comment กันให้วุ่นวาย

  read more...