โนเกียประกาศผ่านโซเชียลมีเดีย Facebook และ Twitter โดยได้โพสรูปกล่องสีดำ และมีโลโก้โนเกียอยู่บนกล่อง (รูปดูได้ด้านในข่าว)

พร้อมกับข้อความ "Guess what? We're up to something" โดยมี hashtags "#thinkingahead" และ "Slush14" โดยคำหลังสอดคล้องกับที่ชื่อ "Slush" ซึ่งเป็นงานประชุมสัมนาด้านด้านเทคโนโลยีที่จัดขึ้นวันอังคารในประเทศฟินแลนด์ ซึ่ง Sebastian Nyström หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของโนเกียจะขึ้นพูดในงาน

  read more...